Je možné převést penzijní připojištění k jiné penzijní společnosti? Převedou se mi všechny prostředky včetně státních příspěvků?

Převod penzijních produktů je možný do doby, než vznikne klientovi nárok na výplatu penze. S nástupnickou penzijní společností vyplní klient novou smlouvu a dále formulář "Výpověď a souhlas s převodem" (nástupnický fond musí s převodem souhlasit). Výpovědní lhůta činí zpravidla 2 měsíce a začíná běžet prvním dnem následujícího měsíce, po doručení výpovědi původnímu penzijnímu fondu. Poté jsou veškeré prostředky, včetně státních příspěvků a úroků převedeny na účet klienta u nové penzijní společnosti. Doba placení u předchozího fondu je klientovi započítána. Nelze ale uskutečnit převod původního penzijního připojištění (nyní transformovaný fond) přímo do Doplňkového penzijního spoření nové společnosti. V takovém případě nejdříve musí dojít k převodu na novou formu, tedy DPS u stávající společnosti a teprvé poté může být proveden převod ke společnosti jiné. (viz "Převod z tranformovaného do účastnického fondu).

Je možné mít více penzijních připojištění?

Ze zákona nelze platit příspěvek do dvou penzijních připojištění. Pokud se tak stane, pak na to penzijní společnost přijde, když bude čerpat od státu příspěvky a vyzve účastníka k ukončení duplicitního fondu. Lze ale uzavřít další smlouvu, pokud je původní smlouva přerušena. Poukazovat úložky a čerpat státní příspěvky však může vždy pouze u jedné penzijní společnosti, resp. fondu.

Je možné převést tranformovaný fond do účastnického fondu?

Převod z transformovaného do účastnického fondu je možný pouze z transformovaného fondu do účastnického fondu, který je obhospodařován totožnou penzijní společností. (§ 191 odst. 3). Převod prostředků účastníka do účastnických fondů jiné penzijní společnosti je možné realizovat až jako převod prostředků účastníka doplňkového penzijního spoření mezi různými penzijními společnostmi podle § 27 ZDPS. Pokud by byl klient účastníkem ve více transformovaných fondech (jeden přerušený), pak je nutné nejprve oba transformované fondy sloučit do jednoho. Při převodu dojde k zániku penzijního připojištění a zároveň ke vzniku Doplňkového penzijního spoření u téže společnosti. Po splnění těchto podmínek má účastník nárok na převod prostředků z transformovaného fondu do účastnických fondů penzijní společnosti. Tento převod je bezplatný a klient následně může realizovat převod prostředků k jakékoli jiné penzijní společnosti, která k tomu dá souhlas.

Co je potřeba k rozšíření registrace VZ VHI na distribuci DPS?

Dodání osvědčení odborné způsobilosti. Uhrazení licenčního poplatku na účet VHI : 2900144615 / 2010, variab. symbol - vaše ID u VHI, specif. symbol - vaše IČO, částka: 2000 Kč

Instituce, kde je možné obdržet odbornou způsobilost, přihlásit se musíte sami...

Unicorn College: V Kapslovně 2/2767, 130 00 Praha
Santia: Šumavská 5, 602 00 Brno
Vysoká škola finanční a správní, o.p.s, www.vsfs.cz
Vector Certifikace s.r.o., www.vectorcertifikace.cz

Všechny mají akreditaci ČNB.

Kde je možné absolvovat doškolovací kurz na PPZ?

Doškolovací kurz PPZ můžete složit elektronicky přes Kooperativu: cena- 300 Kč. Informace najdete na jejich stránkách www.koop.cz. Elearning odkazy: http://elearning.koop.cz/webvoz/zkousky/index.htm, http://elearning.koop.cz/webvoz/zkousky/terminy_zk.php.

Jaké jsou přístupy do Allinu - intranetu společnosti Allianz?