category_5156d8db5e12fparagraftlacitkoweb2m.jpg

Vnitřní směrnice VHI

V této sekci najdete nejdůležitější pravidla pro poskytování Investičních služeb vašim klientům

Dokumenty

Řadit dle

Hodnoty VHi Hodnoty VHi

Toto jsou hodnoty VHi, které jsme společně s našimi partnery a poradci vybrali, jako ty, které nás spojují a zároveň odlišují od ostatních.

Vnitřní směrnice Vnitřní směrnice "Povinné dokumenty"

Tato směrnice stanovuje, které dokumenty musí být při uzavírání obchodu s klientem vyplněny a zaslány na centrálu VHI

Vnitřní směrnice Vnitřní směrnice "Pravidla jednání se zákazníky"

Tato směrnice stanovuje, jaké informace je Vázaný zástupce VHI povinen sdělovat klientům při poskytování Investičních služeb 

Vnitřní směrnice Vnitřní směrnice "Pravidla identifikace a sdělování pobídek"

Tato směrnice stanovuje zejména možnosti pobídek ze strany Investičních společností a postup pro jejich oznamování jak VHI (coby Investičnímu zprostředkovateli), tak klientovi.

Vnitřní směrnice Vnitřní směrnice"Pravidla identifikace a řízení střetu zájmu"

Tato směrnice nastiňuje možné situace, ve kterých by mohlo dojít k rozporu v zájmech klienta a poradce. Současně stanovuje přesný postup pro zamezení takového rozporu.