Penzijní společnost Komerční Banky

Penzijní společnost Komerční Banky

KB Penzijní společnost, a.s., Náměstí Junkových 2772/1, 155 00 Praha 5

Kontakt: Oddělení podpory pro poradce: tel: 955 525 995
Identifikace na smlouvě:  Č. prodej. místa: 97577   Ident. č. poradce:  Vaše ID u VHI
Webové stránky:  http://www.kbps.cz/
Ostatní formuláře: na webových stránkách PS KB  Už. jméno: KBPS  heslo: prodej    
formuláře pro klienty:  http://www.kbps.cz/informace-pro-klienty/dokumenty/