Penzijní společnost Allianz

Penzijní společnost Allianz

Allianz penzijní společnost a.s., Ke Štvanici 656/3, 186 00  Praha-Karlín

Kontakt:  klientská linka - tel: 241 170 000
Objednání tiskopisů:  ke sjednání smlouvy použijte interaktivní formulář - www.allianz.cz/partnerske-sekce/prihlaseni/  uživatelské jméno: azps  heslo: azps
Pomocí generátoru vygenerujte číslo smlouvy a vyplňte formulář Smlouva. Bez čísla se vytiskne smloluva jako neplatná.
Smlouvu je možné vytisknout také nevyplněnou, pouze s vygenerovaným číslem smlouvy a následně ji vyplnit ručně.
Identifikace na smlouvě:  Zprostředkovatel: 20257661.  U podpisu napište čitelně svoje jméno a příjmení a pod rámeček s podpisem Vaše ID u VHI.
Webové stránky:  http://www.allianz.cz/o-spolecnosti/allianz-penzijni-spolecnost/
Ostatní formuláře:  http://www.allianz.cz/o-spolecnosti/allianz-penzijni-spolecnost/dokumenty-ke-stazeni/