• Nejčastější chyby při vyplňování dokumentů pro Moventum:
    • Kopie OP musí být dobře rozpoznatelná. 
    • U kopie OP musí být souhlas a podpis s kopií.
    • Podpisy na smlouvě Moventum i všech dalších dokumentech pro Moventum musí být stejné jako na OP - pokud má klient na OP celé jméno např. Jan Novák, musí to být celé i na všech dokumentech.

Od kolika Kč se vyplatí Moventum a co s klienty, kteří to nesplňují?

- Pro provizní poradenství máme pravidlo "5": pro jednorázovou investici 500 000 Kč nebo pravidelnou 5 000 Kč nebo jejich kombinace (např. 300 000 Kč jednorázově a 2 000 Kč pravidelně.)
- Klienty dáváme do placeného poradenství (pravidlo "10") při minimální jednorázové investici 1 000 000 Kč nebo pravidelné 10 000 Kč nebo jejich kombinace (např. 600 000 Kč jednorázově a 4 000 Kč pravidelně).

Pokud klient nesplňuje pravidlo "5", může zainvestovat např. v Consequ a až se jeho portfolio zvýši nad doporučenou hranici, můžeme ho převést (stejně tak u pravidla "10": klienta můžeme mít v provizním poradentsví a až jeho portfolio vyroste, můžeme ho převést na placené.)

Jaký je postup, pokud klientovi nefunguje náhled na účet?

Nejdříve zkontrolujte, zda má klient zřízen „nový“ náhled na účet. Ten funguje cca od května 2016. Lze to i poznat podle přihlašovacího jména – u starého náhledu to bylo 15 místné číslo, u nového 9 místné. Starý náhled už je ukončen a nelze se do něj tudíž přihlásit. Je nutné tedy vyplnit Registrační formulář – viz další otázka.
Poté zkontrolujte, zda se klient přihlašuje přes správné stránky. Jděte na domovskou stránku Moventa a vpravo nahoře je odkaz na náhled na účet (AccountView). Nebo lze jít přímo na stránky AccountView. Pokud se klient opakovaně špatně přihlásil, je jeho přístup zablokován. Je tudíž potřeba nechat si znovu poslat heslo. To lze vygenerovat on-line. Na přihlašovací stránce do AccountView je odklik „Zapomněli jste své uživatelské jméno a/nebo heslo?“ (nebo přímo: zde). Klient si tady může vygenerovat nové přihlašovací jméno (přijde emailem) nebo heslo (přijde podle volby v registračním formuláři, tedy SMS nebo poštou). Pozor: Jména a příjmení zadáváme do Moventa bez diakritiky.

Jak zaregistrovat klienta, aby měl náhled na účet?

Je potřeba vyplnit Registrační formulář, který najdete na intranetu Metodické centrum - Centrum dokumentů - Investiční společnosti – Moventum – 1. Otevření účtu - 1a. Účet Classic (03_MOV_nahled_uctu). V oddíle 1 vyplňte NE (i pokud měl klient „starý“ náhled na účet). V oddíle 2 vyplňte k jakému účtu má mít klient náhled. V oddíle 3 informace o klientovi. V oddíle 4 vyberte (pouze jednu) možnost, jak chce klient obdržet heslo – buď SMS nebo poštou. Formulář lze poslat poštou ale i ve skenu emailem.

Jak zadat pokyn, pokud klient nemůže zadat zprávu pro příjemce?

To se může stát. Například KB neumí dát zprávu pro příjemce pro trvalý pokyn. Napište číslo účtu do variabilního symbolu a ohlídejte, zda se první platba připíše. Domluvte se s klientem, kdy platbu odešle, a po 3-4 dnech zkontrolujte na MoventumOffice (náhled pro poradce), zda je platba připsána. Pokud nastane problém, dejte nám vědět – ideálně s nějakým výpisem (stačí z internetového bankovnictví), že platba odešla.

Co vše je potřeba k výběru peněz z Moventa?

K převodu peněz z Moventa na bankovní účet klienta je potřeba:
- nejdříve uvolnit peníze (prodat některé fondy);
- požádat Moventum o poslání peněz.

Pokyny je možné zadat pomocí formuláře POKYNY_Moventum, který je ke stažení na intranetu: Investiční společnosti - Moventum - 2. Investiční POKYNY a softwary - POKYNY_Moventum. Je potřeba změnit směr pokynu z B (= Buy = nákup) na S (= Sell = prodej).
Nebo je možné také využít Rebalancer.

K poslání peněz slouží formulář Příkaz k odchozí mezinárodní platbě, který je ke stažení na intranetu: Investiční společnosti - Moventum - 3. Změny, převody, odkupy, zavření účtu - Příkaz k odchozí mezinárodní platbě.
Pozor: pokud je jiný účet než je uveden ve smlouvě, tak u společného účtu MUSÍ podepsat oba majitelé.

Je potřeba zkontrolovat ještě před pokynem k odkupu, zda na účtu nejsou nastaveny pravidelné pokyny, případně zda jiné již zadané pokyny nečekají (status Pending). Mohlo by se stát, že prodáme některé fondy a tím uvolníme peníze. A pravidelné pokyny by je automaticky zainvestovaly.

Poznámka: pokud se převodem sníží hodnota účtu na nulu (= žádný majetek ve fondech ani ve volných penězích), tak Moventum automaticky účet uzavře (= přesune mezi neaktivní, v případě další investice je možné ho znovu zaktivovat).

Vždy bude třeba doplnit dokumenty z POKLIDu – tedy alespoň záznam z jednání.

Je možné posunout pravidelný příkaz po 20. dni v měsíci? (Klientovi chodí výplata až po 20.)

Není to problém. Pokyny jsou nastaveny na 15. den v měsíci, proto se 14. odpoledne "hodí" do systému a ten se je snaží vypořádat. Pokud jsou na účtu v tu chvíli peníze, tak se nakoupí. Pokud peníze nejsou, tak pokyny "čekají" 20 dní (to je obecné pravidlo u Moventa a platí i pro jednorázové pokyny). Pokud během těchto 20 dní peníze na účet dorazí, tak se pokyny vypořádají (jen o chvíli později, což nevadí). Pokud peníze ale nedorazí, tyto pokyny se zruší, o čemž přijde další email (kolem 5. dalšího měsíce). Zruší se ale jen nákup v daném měsíci, ne pravidelný příkaz jako takový - tudíž další měsíc proběhne toto kolečko znovu. Pokud tedy pošle klient peníze až 20., tak ode mne kolem 15. dostanete email, že teď není dost peněz. Je na Vás jako na poradci, abyste věděli, o co jde. Pokud kolem 5. nedostanete email, že byly pokyny zrušeny, tak víte (i bez dívání se do MoventumOffice, kde to samozřejmě vidíte také), že nákupy proběhly.

Co se stane, pokud klient nepošle peníze na pravidelný pokyn?

Pokyny se v každém případě spustí a systém se je bude snažit vypořádat. Pokud na účet nepřijdou peníze, vezme si peníze z rezervy (volných peněz) na účtu. Pokud by na účtu nebylo dost peněz na všechny pravidelné pokyny, zainvestují se jen některé. Pokud by nebyly peníze na žádný, nezainvestuje se nic. Pokud není na účtu dost peněz (i třeba na jeden pokyn), přijde z Moventa automatický email, který Vám přepošleme. Pokud se po 20 dnech zruší, opět budete informováni emailem. S neprovedenými a zrušenými pokyny není spojen žádný zvláštní poplatek. Nastavené pravidelné pokyny ale zvyšují roční poplatek za vedení účtu (z 36 € na 48 €). Je tedy dobré na konci roku zkontrolovat nastavení pravidelných pokynů.

Jak můžu změnit pravidelné pokyny? Jaké jsou potřeba formuláře?

Lze to udělat několika způsoby: Pokud měníte jen některé pokyny, tak využijte formulář Modifikace trvalého pokynu, který naleznete na intranetu Metodické centrum - Centrum dokumentů - Investiční společnosti – Moventum - 3. Změny, převody, odkupy, zavření účtu (Modifikace trvalého pokynu). Formulář má dvě tabulky, do horní napište pokyny, které chcete zrušit, do dolní, které chcete nastavit. Pokyny, které nevypíšete, se měnit nebudou a zůstanou tak beze změny. Pokud chcete změnit všechny pokyny, musíte nejdříve zrušit staré a potom nastavit nové. Opět můžete využít formulář Modifikace trvalého pokynu – vyberte si druhou verzi, označenou jako pokusná (Modifikace trvalého pokynu - pokusný). Zde lze zvolit, že chcete zrušit všechny pokyny a nemusíte je tak jednotlivě vypisovat. Toto zrušení lze také udělat volným dopisem, kde bude identifikace klienta a účtu s žádostí o zrušení všech nastavených pravidelných pokynů. Nové pokyny můžete vypsat ve formuláři Modifikace, ale lze také použít výstup z PortfolioPlanneru. Vždy bude třeba doplnit dokumenty z POKLIDu – tedy alespoň záznam z jednání. Poznámka: I změna výše pravidelného pokynu se bere jako změna. Je potřeba pokyn se starou částkou zrušit a nastavit nový s novou částkou. I my to tak zadáváme do systému Moventa, nemůžeme jen přepsat částku.

Jak vyplnit převod při zasílání peněz v EUR a USD?

Obvyklá pole, která banky požadují:
Platba USD
IBAN LU55 0081 2281 8800 5840
SWIFT BLUXLULL
Název banky: Deutsche Bank Trust Company, New York
Stát banky: USA (možná bude ve výběru Spojené státy)

Platba EUR
IBAN LU92 0081 2281 8800 1003
SWIFT BLUXLULL
Název banky: Banque de Luxembourg, Luxembourg
Stát banky: Lucembursko (případně anglicky Luxembourg)

Společné
Název společnosti: Moventum S.C.A.
Ulice: 12, rue Eugène Ruppert (asi může být i obráceně: rue Eugène Ruppert 12)
Město: Lucembursko (případně anglicky Luxembourg)
PSČ: L-2453 (pokud Vám to nedovolí písmena, dejte jen čísla)
Stát: Lucemburk (případně anglicky Luxembourg)

Kdo podepisuje POKLID v případě společného účtu (join account)?

Celý POKLID (Základní informace o VHI, Protokol o jednání ) musí podepsat oba majitelé účtu, Investiční dotazník z POKLIDu musí vyplnit každý zvlášť sám za sebe.

Co se stane s klientovými penězi, kdybych nebyl já jako poradce, nebylo by VHI nebo by došlo ke krachu Moventa?

V Lucembursku je vysoká míra ochrany investorů, díky tomu je dnes Lucembursko druhým největším centrem podílových fondů na světě (po USA). Existuje tam garanční fond obdobný garančnímu fondu obchodníka s CP v ČR a další ochranné mechanismy. Majitelem účtu je vždy klient. Pokud by došlo ke krachu Moventa, nemá to žádný vliv, podle evropského zákona je majetek klientů u depozitáře vždy oddělen od majetku obchodníka s CP a jeho účet by přešel pod jiného obchodníka, kterého by si klient sám určil (což může udělat i kdykoliv v průběhu spolupráce). Pokud byste nebyl vy ani VHI, může se klient obrátit buď přímo na Moventum (oni mu doporučí Investičního zprostředkovatele z ČR) nebo si jiného IZ spolupracujícího s Moventem najde klient sám. V případě, že byste nebyl vy, klient se obrátí na VHI a my se o něj postaráme.

Jak zavřít účet u Moventa?

K uzavření slouží formulář  Zrušení účtu.
Pokud chce klient vybrat peníze na svůj bankovní účet, pošlete také pokyny k prodeji všech fondů - formulář POKYNY_Moventum. Je potřeba změnit směr pokynu z B (Buy = nákup) na S (Sell = prodej). Nebo je možné také využít Rebalancer. Pokud by totiž pokyny zadávali přímo na Moventu, bude navíc transakční poplatek 25 EUR za každý fond.
Ve formuláři Zrušení účtu lze také nastavit jiný bankovní účet, než je uvedeno ve smlouvě. Je také třeba specifikovat měnu bankovního převodu.
Další možností je převést peníze nebo fondy na jiný účet u Moventa.
Vždy bude třeba doplnit dokumenty z POKLIDu – tedy alespoň záznam z jednání.

Poznámka: Účet je na Moventum stále veden, jen je označen jako neaktivní. Pokud potřebujete účet vidět a zjistit z něj informace, je potřeba při zobrazení účtů nejdříve zaškrtnout volbu Include Closed Accounts. Nadále nebudou účtovány poplatky za roční vedení účtu. A také je možné účet znovu zaktivovat, pokud by klient chtěl znovu investovat.