čec10

Řecké obavy zatěžují trhy: 4 doporučení pro investory

Napsal // Viktor Hostinský Kategorie // O investování

řecko-4rady investorům

Řecko zůstává hlavním tématem pro kapitálové trhy v celém světě. Díky vývoji událostí během posledního víkendu poklesly v pondělí ceny akcií na všech světových trzích. Řekové v nedělním referendu volili a zamítli záchranný návrh od Evropských věřitelů, což vyvolalo nejistotu okolo Řeckého bankrotu a možného vystoupení z Evropské Unie. Konečný výsledek je stále nejasný. V souvislosti s budoucím vývojem však můžeme očekávat vyšší tržní výkyvy. Podle většiny odborníků není býčí trh vyčerpaný, ale je více než 6 roků starý a cesta, kterou má před sebou nemusí být tak hladká jako doposud. Bez ohledu na to, jak se budou nyní trhy vyvíjet, zaměřte svou pozornost na to, aby vaše portfolio bylo v souladu s Vašimi dlouhodobými cíli.

Co se děje v Řecku?

• Záchranné půjčky, které Řecko dostalo před několika lety, jsou nyní splatné a Řecká vláda hledá nové zdroje pro svou záchranu.

• V nedělním referendu Řekové zamítli návrh na změny v budoucích výdajích, daních a penzijních reformách, čímž by si zajistili nové financování od Evropských věřitelů.

• Vyjednávání evropských lídrů k dosažení nějaké dohody bude pokračovat v následujících dnech. Banky v Řecku zůstávají zavřené a výběry z bankomatů omezené. Bez nového financování čelí řecké banky riziku, že jim dojde hotovost.

• Záchranná dohoda je stále možná, ale riziko vystoupení Řecka z eurozóny narostlo. Jelikož dosud není žádná zkušenost s takovým výstupem, nejistoty a nové zprávy z Evropy budou udržovat nervozitu trhů po celém světě.

3 klíčová poučení

1. Nejistota vzrostla, a trhy nejistotu nesnáší. Ačkoliv si nemyslíme, že by situace vedla k nejnepříznivějšímu výsledku – rozpadu evropské měnové unie a hluboké recesy napříč Evropou – neočekáváme, že by tato rizika brzy a snadno pominula. Trhy tedy s největší pravděpodobností zůstanou v příštích dnech a týdnech kolísavé.

2. Neopakuje se rok 2011. V roce 2011 prudce poklesly globální trhy kvůli znepokojením, že by dluhové problémy Řecka, Španělska, Itálie a Portugalska mohly způsobit rozpad eurozóny. Zatímco Řecká situace se nezlepšila, ostatním evropským ekonomikám se daří lépe. I když Řecko zbankrotuje a opustí eurozónu, pochybujeme, že by následovaly i ostatní země. V roce 2011 panoval strach, že Evropské banky budou trpět odepisováním Řeckých dluhopisů. Dnes většinu Řeckého dluhu drží Evropská Centrální Banka a Mezinárodní Měnový Fond, což snižuje hrozbu pro eurový bankovní systém.

3. Širší ekonomické pozadí se nemění. Řecko representuje zhruba 0,3% z globální ekonomiky. Takže zatímco jeho podíl na titulcích médií je velký, jeho ekonomický vliv je minimální. Zbytek ekonomik eurozóny se v současné době zlepšuje, a růst Americké ekonomiky právě znovunabývá své momentum. Řecko bude ovlivňovat trhy v blízké budoucnosti, ale nevěříme, že by obrátilo positivní známky ekonomik a růst výnosů firem.

Doporučení pro investory

Nepanikařte. Je to skoro 4 roky od poslední tržní korekce, takže tržní turbulence Vás mohou zneklidňovat. Emocionální reakce jsou většinou v rozporu s Vaší dlouhodobou strategií, takže se snažte udržet si dlouhodobý pohled na své finance. Je nepravděpodobné, že by problémy v Řecku měly změnit vaše dlouhodobé cíle. Vždy se ujistěte, že je vaše strategie a vaše portfolio vedeno vašimi dlouhodobými cíli, ne krátkodobými problémy.

Znovu projděte své cíle a svou toleranci k riziku. Vraťte se znovu ke stanoveným dlouhodobým cílům a zhodnoťte ještě jednou, jaká je pro vás komfortní úroveň rizika. Porovnejte to se svým aktuálním portfoliem a ujistěte se, že jsou v souladu. Je velice důležité mít reálná očekávání směrem k velikosti tržních výkyvů a k tomu, jak se může hodnota vašeho portfolia v čase vyvíjet.

Připravte vaše portfolio na větší kolísání rebalancováním. Nízké úrokové sazby a silné tržní nárůsty v posledních letech mohou znamenat, že Vaše současné rozložení mezi akcie a dluhopisy se změnilo a již neodpovídá vaší původní strategii. V tom případě je potřeba vaše potrfolio rebalancovat. Jestli máte příliš velké zastoupení akcií, zvažte přidat dluhopisy, abyste snížili riziko a míru kolísání vašeho portfolia.

Využijte příležitosti. Podobné krátkodobé poklesy vnímáme jako příležitost k přikoupení akcií. V prostředí rostoucích ekonomik a narůstajících firemních zisků přestavují tržní propady příležitost pro investory, kteří jsou připravení na nich vydělat.