čen14

Investice nebo investičko

Napsal // Viktor Hostinský Kategorie // O investování

Všichni si dnes asi uvědomujeme závažnost situace týkající se budoucnosti našich důchodů. Demografie obyvatelstva před nás postavila jasný scénář - obyvatelstvo bude v příštích 40letech stárnout, životní náklady neustále porostou a možnosti státu zajistit lidem důstojný důchod budou klesat k bodu mrazu. Vzít osud do svých rukou a vybudovat si vlastní zdroje příjmů je jediná cesta, která vede ke spokojené penzi. Jako finanční poradci budeme hrát na této cestě stále důležitější roli. A již dnes je nesmírně důležité, abychom naše klienty směřovali správným směrem.

Tabulka č. 1 – Kolik musí průměrný Čech spořit, aby si zajistil reálný příjem 10.000 Kč měsíčně po celý důchod, při zhodnocování úspor 10, 6 a 3,5 procenta.

Zvětšit obrázek

Zdroj: Viktor Hostinský Investments. Předpokládáme 20 let spoření pře důchodem, 27 let vybírání v důchodu a průměrnou inflaci 4% ročně 

Zřejmě se mnou budete souhlasit, když řeknu, že téměř každý manželský pár bude ke starobnímu důchodu potřebovat ještě alespoň 10.000 korun měsíčně. Tabulka číslo 1 ukazuje, kolik musí průměrný Čech dnes začít spořit, aby si zajistil po celý důchod reálný příjem 10.000 korun měsíčně, za předpokladu, že své úspory bude po celý život zhodnocovat v průměru 10, 6, nebo 3,5 procenty. Pokud by tedy průměrný Čech své úspory zhodnocoval v průměru 10% ročně, pak by mu stačilo začít spořit měsíčně 3.500 korun. V případě, že by využíval nástroje, které ponesou jen 3,5% ročně, pak musí začít spořit 15.200 korun měsíčně, aby si zajistil reálný příjem 10.000 korun po celý důchod. Sami si odpovězte, kdo z vašich klientů si může dovolit měsíčně spořit 15.200 korun? Jak je tedy možné, že více než 80% všech úspor obyvatel ČR leží na účtech bank a ve stavebních spořitelnách (viz graf č. 1), které generují výnos menší než 3,5%?

Graf č.1 – Rozdělení úspor domácností v roce 2008.

Zvětšit obrázek

Zdroj: ČNB, Allianz

Nyní pominu srovnání investic do podílových fondů s úsporami v penzijním připojištění a stavebním spoření, protože bych srovnával nesrovnatelné. Zaměřím se na porovnání investování prostřednictvím investičního životního pojištění (IŽP) a přímého investování do podílových fondů.

Porovnání z pohledu klienta

Všichni tak nějak tuší, že investování přímo do fondů je pro klienta výhodnější, málokdo však dokáže vysvětlit proč. Rozdíl si ukážeme na jednoduchém příkladu. Předpokládejme, že klient chce pravidelně spořit 2.000 Kč po dobu 30 let a má na vybranou investovat prostřednictvím některé z životních pojišťoven, které nabízí investici do programu Active invest od Consequ nebo investovat přímo do programu Active invest. Pokud by klient pravidelně investoval 2.000 Kč do fondů prostřednictvím IŽP (teď pomineme rizikovou složku pojistného a 2.000 Kč je tedy částka určená pouze na spoření), pak klient na začátku zaplatí fakticky poplatek ve výši 24 měsíců krát pravidelná investice tedy 48.000 Kč. Z každé další platby je pak klientovi účtován vstupní poplatek fondu ve výši 5% (za celých třicet let tedy celkem cca 33.000 Kč). Některé pojišťovny si navíc nad rámec obhospodařovatelských poplatků fondů (tzv. management fee)účtují ještě obhospořadovatelský poplatek v rámci pojištění, a to od 0 – 2%. Nakonec ještě přičtěte zdanění výnosů na konci pojištění (dnes sazba 15%). Pokud se však poradce rozhodne klientovi nabídnout místo IŽP investici přímo do programu Active invest, a nechá klienta předplatit vstupní poplatek, pak v tomto případě klient na začátku zaplatí poplatek ve výši 12,2 měsíců (24.400 Kč). Všechny ostatní platby jsou však již s nulovým poplatkem a klient investuje všechny další peníze „čistě“ bez dalších vstupních poplatků. A také již neplatí nad rámec obhospodařovatelského poplatku v rámci programu Active invest žádný další poplatek. Navíc jsou výnosy z investic po 6 měsících držení investice osvobozeny od daní z příjmu.

Suma sumárum – podíváte-li se na tabulku číslo 2. Zjistíte, že poplatky účtované navíc v rámci IŽP mohou způsobit, že namísto více než 3,2 milionu má klient ve finále necelých 1,8 milionu korun.

Tabulka č. 2. – porovnání vývoje hodnoty majetku při investování prostřednictvím IŽP vs. Přímé investování do fondů. 
Rok  vložená částka  vývoj hodnoty investice
IŽP přímo fondy
1                   24 000 Kč                                      -                                        -  
2                   48 000 Kč                                      -                               25 724 Kč
3                   72 000 Kč                             24 457 Kč                             54 199 Kč
4                   96 000 Kč                             50 626 Kč                             85 237 Kč
5                 120 000 Kč                             78 627 Kč                           119 068 Kč
6                 144 000 Kč                           108 588 Kč                           155 945 Kč
7                 168 000 Kč                           140 647 Kč                           196 140 Kč
8                 192 000 Kč                           174 949 Kč                           239 952 Kč
9                 216 000 Kč                           211 653 Kč                           287 708 Kč
10                 240 000 Kč                           250 925 Kč                           339 762 Kč
11                 264 000 Kč                           292 947 Kč                           396 500 Kč
12                 288 000 Kč                           337 911 Kč                           458 345 Kč
13                 312 000 Kč                           386 022 Kč                           525 756 Kč
14                 336 000 Kč                           437 500 Kč                           599 234 Kč
15                 360 000 Kč                           492 583 Kč                           679 325 Kč
16                 384 000 Kč                           551 521 Kč                           766 625 Kč
17                 408 000 Kč                           614 584 Kč                           861 781 Kč
18                 432 000 Kč                           682 062 Kč                           965 501 Kč
19                 456 000 Kč                           754 264 Kč                       1 078 556 Kč
20                 480 000 Kč                           831 519 Kč                       1 201 786 Kč
21                 504 000 Kč                           914 183 Kč                       1 336 107 Kč
22                 528 000 Kč                       1 002 633 Kč                       1 482 517 Kč
23                 552 000 Kč                       1 097 274 Kč                       1 642 103 Kč
24                 576 000 Kč                       1 198 540 Kč                       1 816 052 Kč
25                 600 000 Kč                       1 306 895 Kč                       2 005 657 Kč
26                 624 000 Kč                       1 422 835 Kč                       2 212 326 Kč
27                 648 000 Kč                       1 546 891 Kč                       2 437 596 Kč
28                 672 000 Kč                       1 679 630 Kč                       2 683 139 Kč
29                 696 000 Kč                       1 821 662 Kč                       2 950 782 Kč
30                 720 000 Kč              1 785 590 Kč              3 242 512 Kč
Zdroj: Viktor Hostinský Investments – předpokládáme 30 let pravidelného investování 2.000 Kč měsíčně, stejné podílové fondy v rámci investiční složky s průměrným ročním výnosem 9% , vstupní poplatek fondů 5% (v rámci přímého investování do fondů předplacený postupně z prvních vkladů) , obhospodařovatelský poplatek pojišťovny nad rámec poplatků uvnitř fondů 2% a daň výnosů na konci pojištění 15%. 

Porovnání z pohledu poradce

To, proč prodej IŽP představuje pro většinu poradců hlavní zdroj příjmů, je dáno zejména lukrativní jednorázovou provizí za uzavření smlouvy. Pokud si však porovnáme provize z obou produktů z dlouhodobého hlediska, zjistíme, že investice do fondů jsou z dlouhodobého hlediska výnosnější nejen pro klienta, ale také pro poradce (viz tabulka č. 3).

My ve VHI pracujeme s nezávislými poradci a poradenskými skupinami budujícími svou vlastní firmu. Fungujeme na bázi brokerpoolu a našim partnerům vyplácíme 80 – 90% částky obdržené od příslušné finanční instituce. Na rozdíl od pojišťoven nebo velkých makléřských sítí však našim partnerům vyplácíme pravidelně i podíl na management fee. Poradce či poradenská firma tak na začátku získá oproti klasickému IŽP nižší provizi, nicméně následné provize z management fee v každém dalším roce významně rostou (viz tabulka č. 3). Pokud byste ještě přičetli fakt, že každý klient může do svých investic „přihazovat“ i jednorázové částky ze stavebních spoření, z prodeje majetku, dědictví a podobně, zjistíte, že poradce si může během 2 – 3 let vybudovat kmen o 250 klientech, kteří si postupně naspoří 500.000 Kč. Poradce si tak zajistí pravidelný příjem 50.000 Kč měsíčně, který navíc neustále poroste. Nemusí pak donekonečna hledat nové a nové klienty a prodávat další a další produkty, ale stačí, když se o své klienty dobře stará. A všichni víme, nebo o tom alespoň všichni mluvíme, že dlouhodobá péče o klienta je jediná cesta k úspěchu.

Tabulka č. 3. – porovnání provizí vyplácených pojišťovnou při sjednání IŽP vs. Vyplácených investiční společností při sjednání programu pravidelného investování. 
Rok   Provize v daném roce
IŽP přímo fondy
1 Prvotní provize 43 200 Kč 24 348 Kč
2 následná provize 720 Kč 193 Kč
3 mgmt fee 0 406 Kč
4 mgmt fee 0 639 Kč
5 mgmt fee 0 893 Kč
6 mgmt fee 0 1 170 Kč
7 mgmt fee 0 1 471 Kč
8 mgmt fee 0 1 800 Kč
9 mgmt fee 0 2 158 Kč
10 mgmt fee 0 2 548 Kč
11 mgmt fee 0 2 974 Kč
12 mgmt fee 0 3 438 Kč
13 mgmt fee 0 3 943 Kč
14 mgmt fee 0 4 494 Kč
15 mgmt fee 0 5 095 Kč
16 mgmt fee 0 5 750 Kč
17 mgmt fee 0 6 463 Kč
18 mgmt fee 0 7 241 Kč
19 mgmt fee 0 8 089 Kč
20 mgmt fee 0 9 013 Kč
21 mgmt fee 0 10 021 Kč
22 mgmt fee 0 11 119 Kč
23 mgmt fee 0 12 316 Kč
24 mgmt fee 0 13 620 Kč
25 mgmt fee 0 15 042 Kč
26 mgmt fee 0 16 592 Kč
27 mgmt fee 0 18 282 Kč
28 mgmt fee 0 20 124 Kč
29 mgmt fee 0 22 131 Kč
30 mgmt fee 0 24 319 Kč
Provize za klienta celkem 43 920 Kč 255 693 Kč
Zdroj: Viktor Hostinský Investments – v kalkulaci předpokládáme pravidelnou platbu klienta 2.000 Kč, průměrné 9% zhodnocení a výplatu 180% ročního pojistného první rok a 2,5% druhý rok v případě IŽP. V případě přímého investování do fondů předpokládáme výplatu 100% vstupního poplatku předplaceného v prvních platbách a 0,75% roční management fee za obhospodařování portfolia fondů. 

Většina poradců si tento fakt rychle uvědomuje. Není divu, že za jen za minulý rok 2010 jsme pod křídly VHI registrovali u České národní banky více než 200 nových vázaných zástupců z řad nezávislých poradců a nových i stávajících makléřských sítí. Je to důkaz, že český finanční trh se postupně přibližuje úrovni vyspělých ekonomik, kde je investiční poradenství alfou a omegou finančního plánování.