bře27

Dolar nebo koruna?

Napsal // Viktor Hostinský Kategorie // O investování

Aneb jak pracovat s měnovým rizikem v portfoliu

měny

Poslední dobou se díky významným výkyvům v měnových kurzech mnoho poradců i klientů ptá, jak přistupovat při investování k měnovému riziku. Někteří investoři s obavou, jestli zase koruna nezačne posilovat, druzí s myšlenkou, zda by nebylo teď dobré dolary nakupovat, když rostou. Připravil jsem proto tuto krátkou studii, kde se nejdříve pokusím vysvětlit, jak to s měnami vlastně funguje a dát několik dobrých rad, jak s měnovým rizikem pracovat v portfoliu.

Vybrat správný fond do portfolia je v dnešním prostředí nelehký úkol sám o sobě. Musíte volit odpovídající kategorii, spolehlivého správce a kvalitně řízený fond. Ale krom toho se musí investor, který investuje do zahraničních akcií či dluhopisů, rozhodnout, zda bude svou investici chránit proti výkyvům měn. Nejjednodušší způsob, jak to učinit, je koupit si fond, který měnové riziko vůči koruně zajišťuje. Bez zajištění je výnos investora jednoduše výnos portfolia plus výnos měny. Cílem měnového zajištění je odstranit výnos měny z uvedené rovnice. V roce 2013 například politika japonské vlády poslala Yen o 18% dolů oproti americkému dolaru. Výsledkem bylo, že zatímco MSCI Japan v tomto roce v Yenech vydělal 55% , ETF fond iShares MSCI Japan USD vyrostl pouze o 25%. Na druhou stranu iShares MSCI Japan USD Hedged ETF vydělal 52%.

Zajištění měny však má i své nevýhody

Zajištění měny stojí peníze. Například iShares MSCI Japan currency-hedged ETF účtuje roční TER ve výši 0,64%, ale iShares MSCI Japan B-ACC účtuje pouze TER 0,48%. Proti kurzovým výkyvům se navíc nedá chránit stoprocentně a výsledný výnos vždy vykazuje větší či menší odchylky. No a je také samozřejmě potřeba myslet na náklady ušlé příležitosti. Tedy že ztratíte případný výnos dané měny, před kterou jste se zajistili. Pokud byste si například před 3 lety koupily do koruny zajištěnou třídu fondů Templeton Global Bond A ACC CZK-H1, byl by váš celkový výnos 16%, zatímco při nakoupení stejného, ale nezajištěného fondu Templeton Global Bond A ACC USD by byl váš výnos 51% (viz obrázek níže).

Vývoj zajištěné a nezajištěné třídy fondu vyjádřený v Kč:

Templeton GB CZK

 

Zdroj: Morningstar.de

V každém případě je vždy důležité mít na paměti, že snažit se předvídat vývoj měnových kurzů je extrémně složité ne-li nemožné cvičení, a speciálně pokud mluvíme o dlouhodobém investování. Existuje několik studií na toto téma, které prokazují, že očekávané nadvýnosy z řízení měn v portfoliu se v dlouhém období blíží nule a že dlouhodobí akcioví investoři nezaznamenávají lepší výsledky díky zajišťování měn. Z toho důvodu je zajišťování měn vhodné spíše pro krátkodobější investiční horizonty nebo správu portfolia na taktické bázi, kterou v rámci některých fondů využívají jejich portfoliomanažeři. 

Pokud se rozhodnete zajistit svou investici vůči cizím měnám, ujistěte se, že fond, který kupujete je skutečně proti měně zajištěný. Na českém trhu je mnoho korunových fondů, investujících do světových akcií bez zajištění měny. Investoři pak žijí v domnění, že si koupili korunový akciový fond a jejich investice je chráněna proti posilování koruny, ale ve skutečnosti to tak vůbec není. Podiváte-li se na výnos fondu Templeton Global Bond A ACC USD a Templeton Global Bond A ACC EUR v měně každého fondu zvlášť, je výnos Templeton Global Bond A ACC EUR vyšší. Pokud ale výnosy obou fondů přepočítáte do společné měny, například EUR, je výnos naprosto shodný viz obrázek níže. Informaci o zajištění měny zpravidla vyčtete v prospektu nebo zkráceném prospektu fondu nebo se můžete dotázat přímo na investiční společnosti spravující daný fond.

Vývoj nezajištěných tříd fondu v EUR

Templeton GB EUR

Zdroj: Morningstar.de

Moje doporučení:

  • Pro dlouhodobé investory (15 a více let včetně příjemců renty) není třeba zajišťovat měnu v akciové části portfolia
  • U dluhopisové části portfolia se snažte držet Korunové dluhopisy v CZK, cizoměnové dluhopisy v EUR/USD či jiných měnách a také cizoměnové dluhopisy zajištěné do CZK
  • Čím kratší investiční horizont, tím větší potřeba zajišťovat měnové riziko i na straně akcií