čen12

8 mýtů o malých společnostech

Kategorie // O podnikání

Naši kolegové, kteří donedávna působili v nejmenované MLM společnosti na náš blog poslali článek o mýtech, se kterými byli v MLM masírováni, a které se ukázali opakem v okamžiku, kdy se rozhodli začít svobodně podnikat a budovat vlastní firmu:

"Denně se potkáváme s poradci, kteří nejsou spokojeni se systémem práce ve své stávající, často velké MLM společnosti. Nespokojený poradce často uvažuje o přestupu do menší společnosti, která se více zaměřuje na vlastní poradenskou práci oproti náboru nových a nových poradců – jak je tomu zvykem právě u velkých společností. V cestě do menší společnosti však často stojí nejrůznější předsudky a polopravdy, které poradce denně slýchá ve velké MLM společnosti. Zaměříme se proto na 8 nejčastějších mýtů, se kterými se můžete ve spojitosti s menšími firmami setkat.

Mýtus 1 – Malé společnosti nezvládnou náklady na podnikání

Položte si otázku, kolik platíte své firmě za to, že pro ni můžete pracovat. Většinou se dostanete na částku 30 až 60 procent toho, co opravdu vyděláte. Velké společnosti ovšem berou další odměny za to, že přinášejí obchodním partnerům zisk. Jsou to různé bonusy, super provize – klidně ve výši několika milionů nad rámec standardních přiznaných provizí poradcům. Zkuste pátrat po jiných informacích než od svých vedoucích. Zeptejte se známého v pojišťovně, kolik a co přesně se vyplácí velkým MLM společnostem. Budete překvapeni...

Další otázkou jsou náklady samotných poradců na jejich podnikání. Není výjimkou, že poradci budují luxusní reprezentativní prostory jako klientská centra a honosné kanceláře, které propagují značku společnosti, ale poradci si je platí ze svých kapes. Skvělý byznys pro společnost, hrůzostrašný pro poradce.

Malé společnosti nemusí mít kanceláře v luxusních komplexech, aby oslnily nové spolupracovníky. Jejich byznys model je jiný, chtějí především udělat dobrou službu pro klienta a toho není třeba oslňovat prostředím, kam se klienti bojí vstoupit. Díky tomu mají tyto společnosti dostatek prostředků na to, aby dobře zaplatily své poradce.

Mýtus 2 – Malé společnosti nejsou připraveny na legislativu

Tato fáma se občas může zakládat na pravdě, jestliže společnost nepůsobí pod žádnou zastřešující organizací - broker poolem. Tato instituce odpovídá za veškerou legislativu a poradci si ji platí formou rozdílové provize ve výši 10 – 20 procent z celkové provize. Kolik platíte své společnosti vy? Počítejte s námi – 20 – 30 % centrále + dalších 20 – 50 % několika lidem „nad vámi“.

Jednou z mála povinností každého poradce je řádné vedení záznamů z jednání, ať už ve formě finanční analýzy nebo formuláře, který opravdu prokáže klientova přání a zaznamená vaše řešení. Vše ostatní řeší broker pool, a zodpovídá za to. Rozdíl je však v tom, že pod broker poolem „neživíte“ propagaci cizí značky a x lidí ve struktuře.

Mýtus 3 – Malé společnosti se nebudou moci účastnit důchodové reformy

S tímto tvrzením se můžete setkat velmi často. Přitom se stačí domluvit na spolupráci s jakýmkoliv broker poolem, který registraci na investice má a začít působit jako vázaný zástupce pro investice. Jak snadné, že?

A možná ještě něco k zamyšlení. Proč velké MLM sítě prezentují výhodnost důchodové reformy pro většinu obyvatelstva? Na povrch se dere myšlenka, jestli nebudou mít podíl v některé ze společností nabízející penzijní spoření...

Mýtus 4 – Malé společnosti smete novela zákona 38 – snížení provize za ŽP na 4 000 Kč

Pokud všechny velké MLM společnosti „stojí“ na příjmech z investičního životního pojištění, tak komu opravdu hrozí velký průšvih z potenciálního snížení provize z tohoto velmi oblíbeného, leč pro klienty drahého produktu? Za 1 000 Kč měsíčně na 30 let pojišťovny vyplácí v průměru 180 procent ročního pojistného. Jestliže celková provize je tedy 21 600 Kč, tak snížení na 4000 Kč je docela skok. Když k tomu připočteme to, že následující dva roky po změně bude celá společnost dostávat snížené provize a platit storna za původní výši provizí, tak tu máme velký problém s cashflow. Koho pak smete snížení provize?

Malé společnosti upřednostňují rozdělení hybridu IŽP – pojistka na rizika a podílové fondy na investice. Investice je pro poradce zdrojem pasivního příjmu, pokud se o klienta stará dlouhodobě, tak poradce dostává provize z management fee každého čtvrt roku.

Mýtus 5 – Malé společnosti nemají analytické centrum

Zkuste se podívat do analýz velké MLM společnosti a poté do analýz jiné MLM společnosti. Pravděpodobně dojdete na to, že si každá společnost vybere u svých produktů ty parametry, ve kterých jejich produkt exceluje a ostatní taktně zamlčí. Takže tyto „opravdu nezávislé“ analýzy slouží pro upevnění loajality poradců té dané společnosti, ale objektivitu u nich nehledejte. Některé velké MLM společnosti se prezentují nízkonákladovými IŽPčky, a přitom se na spoření hodí více podílové fondy.

Malé společnosti mají možnost čerpat z nezávislých zdrojů, které jsou dostupné např. na internetu a nejsou motivované upřednostňovat jeden produkt pro to, že je za něj vyšší provize. Nebo existuje další možnost udělat si analýzu sám, jen je tomu potřeba věnovat trochu času, případně si analýzu nechat vypracovat odborníkem.

Mýtus 6 – Velké společnosti mají exkluzivní produkty

Většina exkluzivních produktů mluví jen o spořící složce. Tyto exkluzivní produkty mají sníženou provizi za spořící složku, která je ale oproti kombinaci rizikového životního pojištění a podílových fondů, zbytečně drahá. Viz. článek Investice nebo investičko?

 

Máte svědomí na to, abyste klienta „okradli“ o 1,2 milionu Kč? Jestliže pracujete v malé společnosti a dostáváte management fee, tak nemáte motivaci toto dělat.

Mýtus 7 – Následné provize ani nestojí za řeč

Podívejte se na kalkulačku Můj obchodní plán nebo Seznam manažerských poplatků, která přehledně nastíní, že následné provize rozhodně „stojí za řeč“. Neplatí to, že nemá cenu je vyplácet a jako důvod se uvádí administrativní náročnost. Pokud poradce nepracuje v MLM ale ve své firmě, může si z následných provizí za manažerské poplatky vybudovat stabilní příjem, který mu umožní o své klienty náležitě pečovat, místo neustálého prodávání a lovení nových klientů. Opravdu následné provize u malých firem nestojí za řeč? Zkuste kalkulačky stáhnout a spustit a uvidíte.

Mýtus 8 – Malé společnosti uzavírají IŽP s provizí 180 procent RP

Malé společnosti to nepotřebují dělat. Mnoho menších firem si vybralo cestu rizikových pojistek v kombinaci se spořením přímo přes podílové fondy. Je to pro klienty levnější a hlavě flexibilnější, protože jestliže za dva roky zjistíme, že na trhu existuje jiná pojistka, pro klienta vhodnější, tak s klidem starou zrušíme a založíme novou bez finanční ztráty. Zkuste toto udělat s IŽP."

 

Pokud vás napadají další mýty či komentáře k výše uvedenému článku, neváhejte je psát níže do Komentáře. A také samozřejmě neváhejte článek šířit dál mezi vaše kolegy.