Aktivně spravovaná portfolia

Srdcem každého úspěšného finančního plánu je kvalitní investiční portfolio. Základními stavebními kameny takového portfolia budou pečlivě vybrané fondy od renomovaných světových správců. Ve VHI pracujeme jak s klasickými podílovými fondy tak ETF fondy.

Proces sestavení individuálního portfolia

Váš osobní poradce věnuje nejdříve čas tomu, aby Vám položil několik klíčových otázek a pozorně poslouchal Vaše odpovědi. Díky tomu je schopen zjistit Vaše potřeby, cíle, Vaší toleranci k riziku, Váš investiční horizont a následně určit Váš celkový investiční profil.

V závislosti na Vašem investičnímm profilu navrhne vhodné základní rozložení, neboli poměry, ve kterých budou Vaše peníze rozloženy do vybraných investičních kategorií. Určení základního rozložení je klíčovou částí procesu, protože určuje z více než 90% budoucí chování portfolia.

Podle základního rozložení pak Váš osobní poradce sestaví portfolio investičních fondů, ve kterých budou spravovány Vaše peníze. Poradce má při tom pro každou kategorii k dispozici pečlivě připravený výběr nejlépe hodnocených fondů, spravovaných renomovanými světovými správci. Výsledkem je pak široce diversifikované portfolio kvalitních investičních nástrojů, které Vám pomůže dosáhnout Vašich dlouhodobých finančních cílů.

Pravidelné reporty a hodnocení Vaší situace

Odsouhlasení investiční strategie a realizace prvotních investic je prvním důležitým krokem k vaší finanční svobodě. Ne však jediným. Vaše životní situace se bude v čase vyvíjet a stejně s ní se budou měnit vaše aktuální potřeby a životní cíle. Vedle toho se budou měnit i finanční trhy a ekonomické prostředí, což bude ovlivňovat aktuální hodnotu vašich investic.

Vedle pravidelných čtvrtletních reportů s Vámi bude Váš osobní poradce pravidelně komunikovat, abychom se ujistili, že Vy rozumíte chování vašeho portfolia a my stále rozumíme Vaší situaci a potřebám. V případě potřeby pak navrhne potřebné úpravy v portfoliu a pomůže s jejich realizací. A výsledek? Složení Vašeho investičního portfolia je vždy v souladu s Vámi a Vy v souladu s Vaším portfoliem.