Souhlas se zpracováním osobních údajů / Informace o zpracování osobních údajů

Pokud nám poskytnete informace požadované zdravotním dotazníkem, který je přílohou tohoto dokumentu, a udělíte nám svůj výslovný souhlas se zpracováním v něm uvedených informací, které mohou mít i charakter údajů o Vašem zdravotním stavu, budeme tyto Vaše osobní údaje zpracovávat. Účelem tohoto zpracování Vašich osobních údajů bude výlučně doporučení vhodného pojištění pro Vaši osobu. Udělený souhlas můžete kdykoliv odvolat prostřednictvím e-mailového nebo telefonního kontaktu uvedeného níže. Případným odvoláním tohoto souhlasu nebude dotčena zákonnost zpracování Vašich osobních údajů založená na tomto souhlasu před jeho odvoláním.