Stavíme na investicích

Investice jsou srdcem finančních plánů. To je naše víra. Pokud chcete na investicích stavět i Vy budoucnost vašeho poradenství, pak máme společnou cestu. Pokud hledáte jen rozšíření vaší nabídky nebo anonymní velkoobchod s produkty, pak se naše cesty míjí.

Myslíme jako farmáři

Jsme ve svém srdci farmáři. Chceme budovat vztahy s omezeným počtem vybraných klientů, poskytovat jim výjimečnou službu a být za to dobře zaplaceni. Nebudujeme prostor pro věčné lovce, kteří chtějí donekonečna prodávat finanční produkty.

Zaměřujeme se na aktiva pod správou

Staré čínské přísloví říká, že dobrý učitel se nepozná podle toho, kolik má žáků, ale podle toho, kolik vychoval mistrů. Cílem naší práce je finančně svobodný klient. Proto u nás není rozhodujícím kritériem počet uzavřených smluv nebo obrat, ale aktiva pod správou.

Budujeme vztahy, neprodáváme

Neprodáváme, ale budujeme vztahy. Naším cílem není spolupracovat s co nejvíce poradci a zprostředkovat co nejvíce produktů. Snažíme se budovat dlouhodobé vztahy s vybranými poradci, kteří budují dlouhodobé vztahy s vybranými klienty.

Spolu-pracujeme

U nás nevnímáme poradce jako zaměstnance, ale ani jako klienty. Vnímáme všechny jako spolupracovníky a kolegy. Tedy lidi, se kterými společně pracujeme na sdílené vizi – dávat lidem finanční svobodu a budovat při tom svou vlastní.

Vyznáváme transparentnost

Naprostou transparentnost bereme jako základní předpoklad důvěry. Jsme proto vůči klientům i poradcům maximálně otevření a detailně rozkrýváme každý poplatek včetně našich odměn. Pokud jste toho názoru, že klienti nebo vaši poradci nemusí vědět všechno, nebudeme pro vás šťastná volba.

Budujeme rodinné firmy

Nejsme zastánci budování multilevlových systémů či velkých korporací. Věříme a podporujeme poradce v budování rodinných kanceláří s plochou strukturou, kde je maximální pozornost věnována potřebám klientů a zvyšování kvalifikace poradců.

Vždy dodržujeme prověřené investiční zásady

Svědomitě dodržujeme jednoduché, ale časem prověřené investiční zásady – myslet dlouhodobě, rozkládat riziko, nesnažit se načasovat trh a nepanikařit. Tedy stejné zásady, které po generace dodržovali a stále dodržují ti nejúspěšnější investoři.

Vnímáme svou práci jako poslání

Dávat lidem finanční svobodu je pro nás víc než práce, je to pro nás životní poslání.