čec02

Pravidlo 4% - jak vybírat rentu z investičního portfolia

Napsal // Viktor Hostinský Kategorie // O investování

Edmun Hillary 

Edmund Hillary je slavný tím, že v roce 1953 zdolal jako první člověk Mount Everest, největší horu světa. Britská královna Alžběta mu za jeho počin dokonce udělila šlechtický titul. Hodně lidí ale věří, že Edmund Hillary nebyl první, kdo stanul na vrcholu Mount Everestu. Ve skutečnosti se má za to, že prvním na vrcholu byl již v roce 1924 George Mallory. Proč tedy Edmund Hillary získal všechnu slávu?

Protože Edmund Hillary byl prvním, komu se podařilo nejen vystoupit na vrchol, ale také z něj v pořádku sestoupit. George Mallory neměl to štěstí. Stejně jako pro většinu dalších, kteří na Everestu zemřeli, se jako fatální ukázala fáze sestupu.

Proč spoříte?

Motivem všech našich rozhodnutí jsou emoce. Když se lidí ptám, proč chtějí investovat, slyším odpovědi jako: zajímavé možnosti, bezpečí, svoboda, vzrušení, stabilita, růst. Málokdy slyším odpověď, která je nejdůležitější: Příjem!

Pravidelný stabilní příjem, který nikdy neskončí. Zkuste si představit, že s jistotou víte, že na Váš účet bude do konce vašeho života každý měsíc chodit stejná částka a vy se nemusíte bát, z čeho budete žít. V takovém příjmu je obsaženo vše jmenované. Příjem je bezpečí, příjem je svoboda!

Abyste si dokázali takový příjem zajistit, musíte umět aktiva nejen střádat, ale musíte se také naučit, jak z nastřádaných úspor získat bezpečný doživotní příjem. Musíte na horu nejen vystoupit, musíte z ní dokázat také v bezpečí sestoupit.

Mýty a mylné představy

Povím vám příběh, který se mi stal před 8 lety. Prodával jsem své staré auto a kupoval ho ode mne starší pán kolem osmdesátky. Když mi předával peníze, poznamenal: „tak tohle jsou moje poslední úspory". Vypadal u toho smutně a tak jsem se s ním dal do řeči. Vyprávěl, že si celý život spořil, a že když šel do důchodu, měl naspořený skoro milión korun. „Tenkrát jsem si u nás v Lípě za to mohl koupit panelák. Jenže já to dal na účet, že budu žít z úroků. No a takhle to dopadlo." říkal ten pán a smutně koukal na kupičku tisícovek.

Když si uvědomíte, že v 90. letech se pohybovaly úroky z vkladů mezi 5 – 10%, svíčková stála 13,50 Kčs a pivo v hospodě 6,90 Kčs, pak to vypadalo jako skvělá strategie. Časy se však změnily, inflace vyhnala životní náklady nahoru a úroky padaly dolů. Hodnota naspořeného miliónu se začala pomalu vytrácet.


Úroky a dividendy nestačí

Strategie, že budu žít pouze z pravidelných výnosů, jako jsou dividendy nebo úroky, je pro většinu investorů nejvíce intuitivní. Jistina zůstává celou dobu netknutá a vy vybíráte pouze vyplacené výnosy, takže nehrozí riziko vyčerpání úspor. Nicméně jak ukazuje příběh výše, tato strategie poslední roky trpí. Úroky z bezpečných dluhopisů se blíží nule a i dividendový výnos akcií dlouhodobě nepřekračuje průměr 2%. Oba typy výnosů se navíc musí danit. Pro investory, kteří nemají portfolia v řádu stamilionů korun tato strategie nepřináší příjem, ze kterého by se dalo žít. Samozřejmě pokud záměrně nepřevažujete rizikové třídy aktiv, jako jsou rizikové dluhopisy, anebo akcie s vysokými dividendami, které jsou často problémové. Čímž byste na sebe brali příliš zbytečného rizika.

A to nechceme! Naším cílem je najít způsob, jak zabezpečit příjem, který je:

• bezpečný
• dostatečně vysoký
• stabilní
• doživotní

Pravidlo 4%

Naším výchozím bodem pro zabezpečení pravidelného příjmu z portfolia bude takzvané pravidlo 4%. Toto pravidlo představil světu finanční expert William Bengen již v roce 1994. Od Té doby ho začali využívat finanční poradci a wealth manažeři při správě majetku svých klientů, ale i velcí světoví investoři, jako je Norský ropný fond nebo Nobelova nadace.

Ve svém základu nám pravidlo 4% říká, abychom investovali naspořenou částku do akcií a dluhopisů a vybírali 4% z původní hodnoty investice. Každý další rok pak můžeme navyšovat výběr o inflaci. Pokud byste tedy do důchodu odcházeli s 1 milionem, vybrali byste si první rok z portfolia 40 000 Kč. Pokud by byla inflace 3%. Vybírali byste druhý rok 41 200 Kč (40 000 + 3%), třetí rok 42 436 Kč (41 200 + 3%) a tak dále.

Takto zvolená strategie by nám měla zabezpečit stabilní reálný příjem do konce života. Studie, které testovaly strategii na historických reálných datech, prokázaly, že existuje velká pravděpodobnost, že vám Vaše úspory vydrží minimálně 30 let.

Úskalí pravidla 4%

Pokud byste odešli do penze v roce 1989 s 1 milionem korun, ten investovali z poloviny do akcií a z poloviny do dluhopisů a začali čerpat rentu, Vaše příjmy by se vyvíjely následujícím způsobem:

pravidlo4procent 89 vybery

Zdroj dat: inflace USA Ibbotson SBBI Yearbook, vlastní výpočty VHI.

Každý rok by se příjem navyšoval o inflaci a po 25 letech byste vybírali téměř dvojnásobek původní částky. A jak by vypadala hodnota vašich investic po odečtení zmiňovaných výběrů?

pravidlo4procent 89 vyvoj

Zdroj dat: Ibbotson SBBI Yearbook, 50% akcie jsou zastopeny Morningstar US stock index, 50% dluhopisy indexem Morningstar US treasury index. Nezohledňuje měnové riziko. Výnosy jsou poníženy každý rok o 3% (hypotetické náklady na investování). 

Hodnota Vašeho portfolia by i přes vybírání vaší renty za 25 vyrostla. Měli jste štěstí, odešli jste do důchodu v době, kdy Vám přálo počasí a akciové trhy měly před sebou téměř 10 let nepřetržitého růstu.

Co kdybyste ale takové štěstí neměly? Pokud byste do důchodu odešli v roce 1972, zažili byste v prvních letech 2 významné poklesy na akciovém trhu. Díky tomu by se hodnota vašeho portfolia v prvních letech výrazně propadla a i přes dobré výsledky akciových trhů v následujících letech, byste portfolio postupně vyčerpali. V roce 1994 (po 22 letech) by Vám došly peníze. Vaše mise by se stala neúspěšná.

pravidlo4procent 72 vyvoj

Zdroj dat: Ibbotson SBBI Yearbook, 50% akcie jsou zastopeny Morningstar US stock index, 50% dluhopisy indexem Morningstar US treasury index. Nezohledňuje měnové riziko. Výnosy jsou poníženy každý rok o 3% (hypotetické náklady na investování). 

Čerpání renty bez rizika

Nikdo nechce žít s rizikem, že mu dojdou peníze. A naším cílem je najít způsob jak čerpat bezpečný doživotní příjem. Takže jak na to?

Naštěstí se dá riziko vyčerpání portfolia spojené s prostým pravidlem 4% snadno eliminovat. Na nedostatky pravidla 4% upozorňovalo několik odborných studií, které uvádí způsoby, jak riziko vyčerpání portfolia eliminovat (například Vanguard, Morningstar, Guyton). Asi nejlepší práci v tomto směru odvedl Jonathan Guyton, který ve své rozsáhlé studii popisuje 4 pravidla, díky kterým eliminujete riziko vyčerpání portfolia a zároveň maximalizujete výši renty, kterou za život vyčerpáte.

Co jsou tedy Guytonovi pravidla efektivního čerpání z portfolia? V jednoduchosti lze říci, že stačí pravidlo 4% slepě nenásledovat, ale výběry přizpůsobovat dění na trzích. Pokud se například trhům nedaří a vaše portfolio díky tomu pokleslo v hodnotě, své výběry buď nenavyšujete o inflaci, nebo je dokonce o 10% snížíte. To samé platí obráceně, pokud Vaše portfolio roste rychleji, než jste očekávali, můžete svůj výběr navýšit více, než jaká byla inflace. Guyton svá pravidla popisuje velmi detailně a my sami jsme pravidla ve VHI testovali na reálných historických datech, která máme k dispozici. Vraťme se k našemu příkladu odchodu do důchodu v roce 1972. Pokud bychom dodržovali 2 z guytonových pravidel - nenavyšovat o inflaci při poklesu trhů a navyšovat maximálně o 6%, pokud je inflace vyšší než 6% - vypadaly by výběry z portfolia a vývoj hodnoty portfolia následovně:

pravidlo4procent 72 vyber plus

pravidlo4procent 72 vyvoj plus

Zdroj dat: Ibbotson SBBI Yearbook, 50% akcie jsou zastopeny Morningstar US stock index, 50% dluhopisy indexem Morningstar US treasury index. Nezohledňuje měnové riziko. Výnosy jsou poníženy každý rok o 3% (hypotetické náklady na investování). 

Portfolio bychom tedy nevyčerpali. Používáním všech Guytonových pravidel můžeme docílit 2 významných věcí. Jednak zvyšujeme pravděpodobnost, že nám peníze vydrží do konce života na 99% a také díky nim můžeme zvýšit úvodní bezpečnou míru výběru z 4% na 5,5%.  Výsledky Guytonových i našich vlastních studií nás přiměli k tomu, že jsme v roce 2015 začali tato pravidla uplatňovat i ve VHI u našich klientů, kteří jsou ve fázi čerpání renty.

 

Plánování renty je důležité již dnes

Způsob, jakým budete čerpat příjem z naspořených peněz, výrazně ovlivní Vaší životní úroveň v důchodu. Pravidla čerpání renty jsou tedy stejně důležitá, jako sestavení investičního portfolia nebo výběr kvalitních investičních nástrojů. Vzpomeňte na příběh Edmunda Hillaryho - úspěch není dostat se jen nahoru, ale také sestoupit bezpečně dolů.

Pokud i vy přemýšlíte o tom, jak si zajistit doživotní příjem z vašich úspor, věnujte čas nastudování si potřebných informací, nebo se obraťte na finančního profesionála, který má s čerpáním renty z portfolia odpovídající znalosti a zkušenosti.

upozornění na rizika: historické výnosy nejsou zárukou výnosů budoucích. Hodnota investice může kolísat a může i významně spadnout pod svou výchozí úroveň. Koncepty zde uvedené nejsou poradenstvím k žádným konkrétním investičním nástrojům.