Naše zásady investování

Dodržujeme časem prověřené investiční principy

Naše investiční doporučení se neřídí „zaručenými“ zprávami o tom, co se na trhu stane zítra. Stěžejním slovem je pro nás disciplína. Ve VHI svědomitě dodržujeme jednoduché, ale prověřené investiční zásady, které po generace dodržovali a stále dodržují ti nejúspěšnější investoři:

Myslíme dlouhodobě

Jediná správná dlouhodobá definice peněz není jejich výše, ale jejich kupní síla. Mluvíme-li o zodpovědné dlouhodobé správě finančních rezerv, mluvíme právě o jejich kupní síle. V Čechách většina majetných lidí zásadním způsobem podceňuje riziko inflace, které je z dlouhodobého hlediska zcela zničující a přeceňuje riziko investování, které z dlouhodobého hlediska prakticky neexistuje. Učíme proto naše klienty myslet dlouhodobě, protože to je základní předpoklad úspěšného udržení skutečné hodnoty jejich majetku po několik generací.

Vyhýbáme se časování trhu

Na rozdíl od většiny firem v našem oboru odrazujeme klienty od snahy vystihnout správný okamžik pro prodej nebo nákup investice. Stejně jako všichni dlouhodobě úspěšní investoři víme, že časté nakupování a prodávání investic jednoduše nedává smysl, protože výsledky zřídkakdy předčí riziko. Některé firmy předstírají, že je to jednoduché a na první pohled to tak vnímají i klienti. Ve skutečnosti to ale jednoduché není. Pokud se snažíte přechytračit trh správným načasováním, pak přechytračujete sami sebe, neinvestujete. Máme na paměti, že čas je v investování důležitější než správné načasování.

Komunikujeme, abychom investice svých klientů ochránili před jejich největším nepřítelem - emocím jejich majitelů

V investování platí, že emoce investorů jsou důležitější než výnos samotných investic. A naším nejdůležitějším úkolem je pomoci vám tyto emoce zvládnout tak, abyste se zaměřili na to, co je pro vás nejdůležitější – Vaše dlouhodobé cíle. Tedy abyste si udrželi vždy dlouhodobý pohled na vaše peníze a nesešli z vámi zvolené cesty.

Vybíráme pouze ověřené investiční společnosti a nepracujeme s "horkými tipy"

Investování je dlouhodobá záležitost a pouze čas ukáže skutečné odborníky. Proto spolupracujeme pouze se správci podílových fondů, kteří za sebou mají prokazatelné zkušenosti a dlouhodobé výsledky. Nespolupracujeme s investičními manažery jen pro to, že se právě blýskli trefou do černého. Stejně tak se nenecháme unést zprávami o tom, které investiční nástroje zrovna frčí.